» RODO - Ochrona Danych

Nasi Dostawcy
Kontakt

 • Kontakt, Zamówienia, Sprawdzanie dostepności surowca i cen.

  Skład Opału
  Torowa 1a
  59-800 LUBAŃ ŚLĄSKI
  tel. (075) 646 13 50
  tel./fax (075) 722 22 02
  e-mail : biuro@janarluban.pl

  Skład Opału Lwówek Śląski
  ul. Dworcowa (przy dworcu PKS)
  59-600 Lwówek Śląski
  tel. (075) 735 25 54
  NIP: 613-000-24-89
 • E-mail:biuro@janarluban.pl
 • Telefon668 022 446
 • Fax75 722 22 02
 • Godziny działania sklepucodziennie 7.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

RODO - Ochrona Danych

Szanowni Państwo

 

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło w życie z dniem 25.05.2018r,

a także obowiązującą krajową ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000),

jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

 

Administratorem danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO JANAR

z siedzibą w Kościelniki Dolne 20, 59-800 Lubań.

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w PRZEDSIĘBIORSTWO JANAR jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów handlowych,

– wynikających z dokonanych zakupów.

 

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Firmy Janar.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

 

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej (6 lat) oraz podstawie obowiązującej litery prawa dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o obowiązujące przepisy prawa.

 

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego         i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.


Przejdź do strony głównej